Prosjekter

 


Integrering av systemer

NAV Bedriftsundersøkelse

Program som henter ut data fra NAV sin bedriftsundersøkelse for etterspørsel etter arbeidskraft fordelt på næring. Denne dataen kan deretter legges inn i andre systemer/rapporter.

Koden er tilgjengelig på vår Github side:
https://github.com/teknixno/nav-ettersporsel-arbeidskraft

Varslingssystem for ventilasjonsanlegg

TAC Xenta 555 av Schneider Electric er en styringsboks for ventilasjonsanlegg. Vi lagde en tjeneste som logget på den innebygde FTP serveren og leste ut feilmeldinger som ble lagret lokalt på Xenta-boksen. Dette ble deretter integrert i et annet alarm-system slik at nødvendig personnel fikk beskjed ved feil på anlegget.

Automatisering av workflows mellom Pureservice og ActiveRoles

PureService er et helpdesk system med en selfservice portal hvor man kan legge opp diverse skjemaer. Noen av disse skjemaene har vi koblet mot ActiveRoles (v.h.a AR SPML) som er et administrasjonsverktøy for Microsoft Active Directory. Ved hjelp av denne integrasjonen kan mange workflows automatiseres som medfører kortere responstid for brukere samt mindre arbeid for support-avdelingen.


Logoer og animasjoner


Plugins / Tilleggsmoduler til programvare

StatusBarExtended

StatusBarExtended er en plugin til filutforskeren fman som gir ekstra funksjonalitet i statuslinjen.

Teknix Admin UI

Dette er en plugin vi har skrevet til WordPress som vi bruker til våre kunders WordPress baserte nettsider for å gjøre grensesnittet enklere. Koden er open source og kan lastes ned gratis fra Github siden vår. Vi vil også publisere den på WordPress plugin markedet etterhvert.

AHExplorer

AHExplorer er en demonstrasjon for hvordan man kan hente offentlig data fra Blizzard sine spillservere og gi detaljert oversikt for pågående auksjoner i den virtuelle spillverdenen, World of Warcraft


Nettsider

Nødlysteknikk

Skreddersydd administrasjonspanel for SD-anlegg

Grimstad Mur & Bygg

Enkel nettside med unikt design for lokalt tømrerfirma

Karis Magasin

Egenutviklet design til nettmagasin

IT-DB

Oppsett av blogg